W związku z potrzebami ciągłego doskonalenia kompetencji kierowniczych oraz budowania silnego zespołu zarządzającego jednostkami Miasta Prezydent Miasta Racibórz wraz z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej uruchamia Projekt pn.” Akademia umiejętności menedżerskich” skierowany do dyrektorów jednostek organizacyjnych, zarządów spółek oraz dyrektorów placówek oświatowych Miasta Racibórz. Projekt będzie miał na celu rozwinięcie umiejętności z zakresu zarządzania kierowaną jednostką, zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu ekonomiczno – finansowego działania jednostki poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń w tych obszarach.

Organizatorem szkoleń jest Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, którego misją jest wspieranie samorządności i rozwoju lokalnego poprzez działalność edukacyjną i doradczą. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy, którzy są praktykami w obszarze danego tematu, co przyczyni się do dostosowania programu szkolenia pod względem praktycznym do oczekiwań danej grupy uczestników.

Ponadto w trakcie trwania projektu w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. zostaną przeprowadzone badania potrzeb szkoleniowych uczestników, badania poziomu satysfakcji z pracy oraz testy kompetencyjne. Wyniki tych badań będą służyć budowaniu wieloletnich planów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb każdego z uczestników oraz podejmowaniu działań usprawniających. W związku z tym planowane jest kontynuowanie projektu w kolejnych latach co sprzyjać będzie integracji kadry zarządzającej jednostek organizacyjnych Miasta.